Bo Viatge 2023

Fins al 30/11/2023  | Convocatòries

PROGRAMA "BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA" 2023.

El seu objectiu és incentivar la demanda interna de serveis turístics prestats en la Comunitat Valenciana, en períodes d'estacionalitat, de persones residents en la Comunitat Valenciana, buscant.

Termini de presentació

Dels dos tràmits consecutius que comprenen la sol·licitud d'inscripció:

a) Tràmit un: sol·licitud de cita prèvia per a realitzar la inscripció, s'inicia el termini a les 10.00 hores del 20 de desembre de 2022 i finalitzarà a les 10.00 hores del 30 de novembre de 2023.

b) Tràmit dos: realització de la inscripció: el primer torn assignat de cita prèvia s'inicia a les 8.00 hores del 9 de gener de 2023.

Els períodes per a gaudir del bo són els següents:

  • 16 de gener de 2023 - 31 de maig de 2023
  • 18 de setembre de 2023 – 22 de desembre de 2023
     

LES PERSONES SOL·LICITANTS HAN DE PRESENTAR:

- Formulari d'INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA 2023, degudament omplit i signat per mitjans electrònics per la persona sol·licitant, i, si és el cas, per la persona representant, la persona sol·licitant de l'ajuda haurà d'omplir l'APARTAT B i la casella corresponent de l'APARTAT F del formulari d'inscripció.

- Certificat d'empadronament de la persona sol·licitant en un municipi de la Comunitat Valenciana, amb vigència suficient fins a la finalització del procediment, això és, fins que Turisme Comunitat Valenciana efectue el pagament dels serveis turístics subvencionats als allotjaments turístics i/o agències de viatges proveïdors d'aquests serveis.

- En el cas d'oposar-se a la comprovació per part de TCV de deutes tributaris i amb la Seguretat Social, el certificat corresponent que n'acredite el compliment. Si aquest caducara abans de la finalització de la prestació dels serveis turístics objecte de subvenció, s'haurà de tornar a aportar-ne un en vigor, en el moment de la justificació de l'ajuda concedida.

NOMÉS EN CAS QUE LA PERSONA SOL·LICITANT ATORGUE LA SEUA REPRESENTACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS a un tercer o a un establiment d'allotjament turístic o agència de viatges dels adherits al programa.

- FORMULARI D'ATORGAMENT DE LA REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS DE LA SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA 2023, degudament omplida i signada per la persona sol·licitant, i la persona representant.

 

Cita prèvia

Mès informació

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

Descobrim la Marina Alta:

© MACMA 2023