Línies Estratègiques

Les línies estratègiques del Pla Jove de la Marina Alta s'han detallat a partir de les dades primàries és a dir de les enquestes i entrevistes a joves, regidories i informadors clau. De totes les dades mencionades es remarquen sis línies estratègiques:

Línia estratègica 1: Valors personals i salut mental

Objectiu general:  fomentar el benestar personal i la promoció de la salut mental entre la joventut.

Objectiu específic 1: Traçar els objectius i les línies a seguir del psicòleg o psicòloga del l’àrea de joventut de la Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta.
A.1. Coordinació entre la figura professional de psicologia de la Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta amb la resta de professionals de joventut de la mateixa mancomunitat. 
A.2. Crear espais d’encontre entre la joventut i altres generacions 
A.3. Identificar les necessitats i preocupacions de la joventut en materia de salut mental.
A.4. Coordinació periòdica amb altres institucions que treballen la salut mental amb la joventut per portar a terme les accions anteriors.

Objectiu específic 2: Establir un pla de comunicació per a la difusió de campanyes que ajuden a la sensibilització contra l’estigmatització de la salut mental.
A.5. Realització i difusió de campanyes informatives i material didàctic coincidint amb la commemoració dels dies internacionals:

 • 14 Febrer: Dia Europeu de la Salut Mental
 • 20 Març: Dia Internacional de la Felicitat
 • 7 Abril: Dia Mundial de la Salut
 • 28 Maig:  Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones
 • 15 Juliol: Dia Mundial de les Habilitats de la Joventut
 • 10 Setembre: Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi
 • 10 Octubre:  Dia Mundial de la Salut Mental

Objectiu específic 3: Implementació d’accions i projectes que promouen la millora de la salut mental.
A.6. Implementar el projecte d’habilitats socials i foment de la intel·ligència emocional als Centres d’Informació Juvenil i Punts d’Informació Juvenil. 
A.7. Implementar el projecte d’habilitats socials i foment de la intel·ligència emocional a l’alumnat d’ESO dels 13 IES públics de la Marina Alta.

Línia estratègica 2. Estudis i formació

Objectiu general: Facilitat les eines, recursos i espais necessaris per millorar la formació de la joventut a la Marina Alta.

Objectiu específic 1: Donar a conèixer els principals recursos educatius a la Marina Alta.
A.1. Coordinar accions conjuntes amb els diferents I.E.S. de la comarca per donar a conèixer tots els recursos existents.
A.2. Crear un pla de difusió dels cursos formatius que els diferents organismes competents organitzen a la comarca.
A.3. Establir punts d'assessorament estudiantil als Centres d’informació Juvenil i Punts d’Informació Juvenil, i durant el temps de l’esplai dels diferents centres d’educació secundària de la Marina Alta. 
A.4. Potenciar i difondre l’Altaveu Jove com a eina d'assessorament estudiantil, de formació, assessorament laboral o foment de qualsevol tipus d’informació que puga ser d’interès a la població jove comarcal (subvencions, beques, convocatòries, borses de treball, oposicions…). 

Objectiu específic 2: Impulsar cursos de formació per als joves de la Marina Alta.
A.5. Realització anual del Curs de formació en la tècnica de construcció de Pedra Seca als diferents municipis de la comarca.
A.6. Realització del Curs de Monitor o Monitora d’Activitats de Temps Lliure i el de Direcció d’Activitats de Temps Lliure als diferents pobles de la comarca.
A.7. Realització de jornades de formació per a treballadors i treballadores de joventut en matèria d’educació. 

Línia Estratègica 3. Ocupació

Objectiu general: Millorar l’accés al món laboral de la joventut de la Marina Alta.

Objectiu específic 1: Donar a conèixer a la joventut els diferents recursos per integrar-se al món laboral. 
A.1. Coordinació amb AVANT, CREAMA, GAL i LABORA per a l’elaboració d’accions conjuntes.
A.2. Creació d’un espai web de difusió d’ofertes laborals pera la població jove de la nostra comarca.
A.3. Creació d’un espai web de difusió de cursos formatius encarats al món laboral per a la joventut de la nostra comarca.
A.4. Realització de jornades d’emprenedurisme als Punts d’Informació Juvenil i Centres d’Informació Juvenil.

Línia Estratègica 4.Temps lliure i oci saludable

Objectiu general: Promoure l’oci alternatiu saludable entre els i les joves de la nostra comarca a través d’activitats, programes i campanyes al territori per aconseguir un bon ús i gestió del seu temps lliure.

Objectiu específic 1: Fomentar l’oci alternatiu a la comarca diversificant la seua oferta.
A.1. Elaboració, difusió i actualització del “Catàleg d’Oci en Xarxa”
A.2. Dissenyar, planificar i elaborar la programació d’activitats d’oci educatiu saludable.
A.3. Promoure, mitjançant l’Altaveu de la web de la Xarxa Jove de la Marina Alta l’oci saludable programat a la nostra comarca
A.4. Difusió dels serveis de la UPCCA en matèria de prevenció d’addiccions a la nostra comarca.
A.5. Difusió dels recursos del Servei Jove d’Atenció a les sexualitats per promoure un oci sexualment saludable.
A.6. Difondre l’adquisició del Carnet Jove de l’Ivaj i aconseguir que en tots els Punts Joves i Centres d’Informació Juvenil de la Marina Alta siguen punt d’expedició del carnet.

Objectiu específic 2: Incentivar la creació d’espais d’oci saludable i esport entre la joventut.
A.7. Promoure els Punts d’Informació Juvenil als pobles de menys de 5.000 habitants de la Marina Alta que siga possible.
A.8. Promoure els Centres d’Informació Juvenil creant campanyes de difusió dels mateixos espais.
A.9. Acompanyament de l'alumnat que practica esport en algunes escoles esportives comarcals per a fer la transició a clubs esportius, donant així continuïtat a la pràctica esportiva ja iniciada en la infància.
A.10. Xerrades en centres educatius de secundària, informació amb vídeos o documents en la pàgina web i xarxes socials de la Xarxa Jove de la Marina Alta sobre l’activitat esportiva a la nostra comarca.
A.11. Formar i donar recursos a la joventut per a que entenguen els beneficis de la pràctica esportiva i puguen seguir programes d’autoentrenament aprofitant instal·lacions esportives i espais naturals sense la necessitat de que siguen activitats dirigides
A.12. Acompanyar i informar als centres educatius de secundària sobre  l'elaboració de PEAFS (Projectes d’esport, activitat física i salut de centre), per a fomentar la pràctica esportiva entre l’alumnat.
A.13. Donar suport als i les esportistes joves d’alt rendiment.

Objectiu específic 3: Facilitar l’accés a la cultura i promoure activitats de creació feta des de la joventut a la Marina Alta.
A.14. Coordinació amb regidories de cultura i joventut així com amb l’àrea de de cultura de la Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta per garantir l’accés a les activitats culturals d'interès per a la joventut de la Marina Alta
A.15. Difusió entre la població jove de la Guia MACMA mensual, document on es recull tota l’oferta cultural, esportiva i juvenil de la Marina Alta.
A.16. Organització biennal del Concurs Joves Promeses per difondre activitats creatives entre la joventut de la nostra comarca.
A.17. Organització anual de l’Exposició Col·lectiva Itinerant d’Art Jove a la Marina Alta.
A.18. Creació del Projecte de Corresponsals de la Marina Alta.

Línia Estratègica 5. Igualtat i inclusió

Objectiu general: Promoure la diversitat entre la joventut de la nostra comarca.

Objectiu específic 1: Establir eines per a la prevenció de l’extremisme violent.
A.1. Coordinació amb centres educatius i professionals de joventut a la Marina Alta per buscar sinèrcies que busquen combatre els extremismes a la Marina Alta.
A.2. Difusió d’eines o manuals com “Lligams” per a la prevenció extremismes violents.
A.3. Organitzar cursos de formació en matèria d’igualtat i foment de la diversitat sexuals per als i les professionals que treballen en joventut (qualsevol tipus de tècnic/a d’ajuntaments, empreses privades…)

Objectiu específic 2: Incentivar espais de debat dins la diversitat.
A.3. Programar activitats que fomenten la tolerància i la diversitat. Com les englobades dins dels recursos “M’importa” de l’IVAJ
A.4. Realització i difusió de campanyes informatives i material didàctic coincidint amb la commemoració dels dies de la diversitat.

Objectiu específic 3: Fomentar valors d’igualtat de gènere entre la joventut de la Marina Alta
A.5. Fomentar la creació d’associacions que lluiten per la igualtat de gènere
A.6. Realitzar jornades de sexualitat als centres educatius, CIJ i PIJ.
A.7. Convertir els CIJ i PIJ en espais segurs contra les violències.

Línia Estratègica 6. Despoblament

Objectiu general: Combatre el despoblament als pobles de la nostra comarca.

Objectiu específic 1: Coordinar estratègies comarcals contra el despoblament posant énfasis en el èxode jove de la nostra comarca.
A.1. Coordinació amb ajuntaments i altres organismes que treballen estratègies contra el despoblament, com l’Agenda Antidespoblament – AVANT, per buscar sinergies.
A.2. Consolidar les Jornades de la Nova Ruralitat a la Marina Alta com un espai de debat i a la recerca d’alternatives contra el despoblament a la nostra comarca.
A.3. Fomentar espais de discussió entre la joventut als Punts d’Informació Juvenil per cercar respostes al despoblament.
A.4. Ajudar a la difusió de materials teòrics que ajuden a entendre els processos de despoblament.

Objectiu específic 2: Realitzar accions als pobles en perill de despoblament a la Marina Alta.
A.5. Consolidar els PIJ’s als pobles en perill de despoblament a la nostra comarca.
A.6. Realitzar i difondre campanyes contra el despoblament com les realitzades amb l’Agenda Antidespoblament – AVANT:

 • Jornades d’Habitatge.
 • Taller d’emprenedurisme.
 • Programa Itinerant.
 • Programa Reviu.

A.7. Fomentar una associació veïnal intergeneracional i multidisciplinar de caràcter comarcal o municipal que propicie el debat entorn al despoblament a la Marina Alta.
A.8.  Crear una eïna de difusió d’activitats als pobles en perill de despoblament.
A.9. Impulsar i informar sobre ajudes juvenils per viure a pobles en perill de despoblament.

Temporalització de les línies estratègiques

 • L. 1 —Línia estratègica 1 - Valors personals i salut mental
 • L. 2 —Línia estratègica 2 - Estudis i formació
 • L. 3 —Línia estratègica 3 - Ocupació
 • L. 4 —Línia estratègica 4 - Temps lliure i oci saludable
 • L. 5 —Línia estratègica 5 - Igualtat i inclusió
 • L. 6 —Línia estratègica 6 - Despoblament

2021

generfebrermarç

 
REUNIÓ TÉCNICA PLA JOVE 
abrilmaigjuny
REUNIÓ TÉCNICA PLA JOVEREUNIÓ TÉCNICA PLA JOVEREUNIÓ TÉCNICA PLA JOVE
juliolagostsetembre
 FÒRUM JOVE TEULADA

REUNIÓ TÉCNICA PLA JOVE

L6.A1. Reunió coordinació despoblament Ajuntaments i AVANT

octubre novembredesembre
L6.A2. Jornades Nova Ruralitat  

2022

generfebrermarç

L4.A1. Elaboració,difusió i actualització de la guia “Oci en Xarxa”

L2.A4 Potenciar i difondre l’Altaveu Jove entre la població.

L4. A11. Difusió guia MACMA

L4. A11. Difusió guia MACMA

L1.A5 DIfusió de campanyes informatives. Dia Europeu de la Salut Mental

FORUM JOVE PEGO

L4. A11. Difusió guia MACMA

L1.A5 DIfusió de campanyes informatives. Dia internacional de la felicitat

LA.A5. Organització del curs de pedra

L3.A2-A3 Creació d’un espai web de difusió de cursos i ofertes laborals

abrilmaigjuny

FÒRUM JOVE GATA I ONDARA

L4. A11. Difusió guia MACMA

L2.A4 Potenciar i difondre l’Altaveu Jove entre joves

L1.A5 DIfusió de campanyes informatives. Dia Mundial de la Salut.

LA.A5. Organització del curs de pedra

FÒRUM JOVE BENISSA

L4. A11. Difusió guia MACMA

L1.A5 DIfusió de campanyes informatives. Dia internacional d’Acció per la Salut de les Dones.

LA.A5. Organització del curs de pedra

L1 A2. Trobada dels i les corresponsals.

PLA JOVE TEULADA MORAIRA

L4. A11. Difusió guia MACMA

L2. A6. Realització curs MAT

juliolagostsetembre

L4. A11. Difusió guia MACMA

L1.A5 DIfusió de campanyes informatives. Dia mundial de les Habilitats de la Joventut


 

L4. A11. Difusió guia MACMA

L2.A2. Crear pla de difusió dels cursos formatius de la comarca

APROVACIÓ DEL PLA JOVE

L4. A11. Difusió guia MACMA

L1.A5 DIfusió de campanyes informatives. Dia mundial de la prevenció del suïcidi.

L5.A5.A6.A7. Reunió estratègica Sexualitat als PIJ’S I CIJ’S

L6.A5. Obertura PIJ’S als pobles de menys de 5000 habitants

L4.A7. Promoure els CIJ’s creant campanyes de difusió dels mateixos.

L2.A3. Establir punts d’assesorament estudiantil als CIJ’s i PIJ’s

L3.A1.Reunió coordinació activitats sobre ocupació

octubre novembredesembre

L4. A11. Difusió guia MACMA

L1.A5. DIfusió de campanyes informatives. Dia mundial de la salut mental

L2. A1. Coordinar accions conjuntes amb els diferents IES de la Comarca

L1.A1. Reunió de coordinació amb el personal de psicologia de la MACMA

L6.A2. Jornades Nova Ruralitat

L4. A11. Difusió guia MACMA

L6.A7 Reunió als PIJ’s per impulsar l’associacionisme contra el despoblament

L5.A.1. Disseny campanya extremismes als IES.

L6.A4. Disseny pla comunicació materials teòrics contra el despoblament

L4. A11. Difusió guia MACMA

L6A3. Debat als PIJ’S

L1.A4. Coordinació trimestral salut mental

L4.A3.A4.A5 Pla de comunicació d’activitats d’oci saludable

L6.A3. Disseny dels debats sobre despoblament als PIJ’S i CIJ’s

2023

generfebrermarç

L4. A11. Difusió guia MACMA

L1.A6. Tallers Habilitats socials.

L5.A2.A4. Pla comunicació difusió eines contra l’extremisme

L6.A6. Pla de difusió de campanyes contra el despoblament 2023

A.6 Difondre l’adquisició del Carnet Jove de l’Ivaj i aconseguir que en tots els Punts Joves i Centres d’Informació Juvenil de la Marina Alta siguen punt d’expedició del carnet.

L4. A11. Difusió guia MACMA

L3.A1.Reunió coordinació periòdica activitats sobre ocupació

L5.A3. Disseny projectes “Intolerància i diversitat”

L4. A11. Difusió guia MACMA

L2.A5. Organització del curs de pedra

L1.A4. Coordinació trimestral salut mental


 

abrilmaigjuny

L4. A11. Difusió guia MACMA

L2.A5. Organització del curs de pedra

L6.A6. Reunió alcaldes per impulsar ajudes a joves i un canal de difusió d’activitats als pobles en perill de despoblament

L4. A11. Difusió guia MACMA

L3.A1.Reunió coordinació periòdica activitats sobre ocupació

COMISSIÓ SEGUIMENT PLA JOVE 

L4. A11. Difusió guia MACMA

L1.A4. Coordinació trimestral salut mental

L2. A6. Realització curs MAT

juliolagostsetembre
L4. A11. Difusió guia MACMA

L4. A11. Difusió guia MACMA

L4.A7. Reunió de coordinació amb el tècnic/a d’esports comarcal

L4. A11. Difusió guia MACMA

L1.A4. Coordinació trimestral salut mental

L3.A1.Reunió coordinació periòdica activitats sobre ocupació

L4.A7.A10.A11 Xarrades als IES beneficis esport

octubre novembredesembre

L4. A11. Difusió guia MACMA

L2 A1. Coordinar accions conjuntes amb els diferents IES de la Comarca

L4. A11. Difusió guia MACMA

L4. A11. Difusió guia MACMA

L1.A4. Coordinació trimestral salut mental

2024

generfebrermarç

L4. A11. Difusió guia MACMA

L1.A6. Tallers Habilitats socials.

L3.A1.Reunió coordinació periòdica activitats sobre ocupació

L6.A6. Pla de difusió de campanyes contra el despoblament 2024

L4. A11. Difusió guia MACMA

L4. A11. Difusió guia MACMA

L2.A5. Organització del curs de pedra

L1.A4. Coordinació trimestral salut mental

abrilmaigjuny

L4. A11. Difusió guia MACMA

LA.A5. Organització del curs de pedra

L3.A1.Reunió coordinació periòdica activitats sobre ocupació

L4. A11. Difusió guia MACMA

COMISSIÓ SEGUIMENT PLA JOVE

L4. A11. Difusió guia MACMA

L1.A4. Coordinació trimestral salut mental

L2.A6. Realització curs MAT

juliolagostsetembre

L4. A11. Difusió guia MACMA

L3.A1.Reunió coordinació periòdica activitats sobre ocupació

L4. A11. Difusió guia MACMA

L4.A7. Reunió de coordinació amb el tècnic/a d’esports comarcal

L1.A4. Coordinació trimestral salut mental

L4.A7.A10.A11 Xerrades als IES beneficis esport

octubre novembredesembre

L4. A11. Difusió guia MACMA

L3.A1.Reunió coordinació periòdica activitats sobre ocupació

L4. A11. Difusió guia MACMA

L4. A11. Difusió guia MACMA

L1.A4. Coordinació trimestral salut mental

2025

generfebrermarç

L4. A11. Difusió guia MACMA

L1.A6. Tallers Habilitats socials.

L3.A1.Reunió coordinació periòdica activitats sobre ocupació

L6.A6. Pla de difusió de campanyes contra el despoblament 2025

L4. A11. Difusió guia MACMA

L4. A11. Difusió guia MACMA

L2.A5. Organització del curs de pedra

L1.A4. Coordinació trimestral salut mental

abrilmaigjuny

L4. A11. Difusió guia MACMA

L2.A5. Organització del curs de pedra

L3.A1.Reunió coordinació periòdica activitats sobre ocupació

L4. A11. Difusió guia MACMA

COMISSIÓ SEGUIMENT PLA JOVE

L4. A11. Difusió guia MACMA

L1.A4. Coordinació trimestral salut mental

L2.A6. Realització curs MAT

juliolagostsetembre

L4. A11. Difusió guia MACMA

L3.A1.Reunió coordinació periòdica activitats sobre ocupació

L4. A11. Difusió guia MACMA

L4.A7. Reunió de coordinació amb el tècnic d’esports comarcal

L4. A11. Difusió guia MACMA

L1.A4. Coordinació trimestral salut mental

L4.A7.A10.A11 Xerrades als IES beneficis esport

octubre novembredesembre

L4. A11. Difusió guia MACMA

L3.A1.Reunió coordinació periòdica activitats sobre ocupació

L4. A11. Difusió guia MACMA


 

L4. A11. Difusió guia MACMA

L1.A4. Coordinació trimestral salut mental

2026

generfebrermarç

L4. A11. Difusió guia MACMA

L1.A6. Tallers Habilitats socials.

L3.A1.Reunió coordinació periòdica activitats sobre ocupació

L6.A6. Pla de difusió de campanyes contra el despoblament 2026

L4. A11. Difusió guia MACMA

L4. A11. Difusió guia MACMA

L2A5. Organització del curs de pedra

L1.A4. Coordinació trimestral salut mental

abrilmaigjuny

L4. A11. Difusió guia MACMA

L2.A5. Organització del curs de pedra

L3.A1.Reunió coordinació periòdica activitats sobre ocupació

L4. A11. Difusió guia MACMA

COMISSIÓ SEGUIMENT PLA JOVE

L4. A11. Difusió guia MACMA

L1.A4. Coordinació trimestral salut mental

juliolagostsetembre
L4. A11. Difusió guia MACMA

L4. A11. Difusió guia MACMA

L4.A7. Reunió de coordinació amb el tècnic/a d’esports comarcal

L4. A11. Difusió guia MACMA

L1.A4. Coordinació trimestral salut mental

L3.A1.Reunió coordinació periòdica activitats sobre ocupació

L4.A7.A10.A11 Xarrades als IES beneficis esport.

octubre novembredesembre
L4. A11. Difusió guia MACMA

 
L4. A11. Difusió guia MACMA

L4. A11. Difusió guia MACMA

L1.A4. Coordinació trimestral salut mental

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

Descobrim la Marina Alta:

© MACMA 2024